Home

Voorstelling Woonschepencollege

Woonschepencollege vzw werd op 25 mei 2014 opgericht te Gent en verenigt bootbewoners uit heel Vlaanderen, verdedigt hun belangen en bevordert het wonen op het water.

Wij werken met een systeem van woonbotenclusters die zich groeperen rond een bepaalde locatie. Deze clusters ontstaan dicht bij je (drijvende) bed en sturen een afvaardiging naar de vergaderingen van het bestuur.

In structureel overleg met waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg worden thema’s besproken zoals vlottere nutsvoorzieningen, beheer van wachtlijsten, procedures voor toewijzen van ligplaatsen, enz. Een eerste wapenfeit was het bekomen van een concessieovereenkomst die evenwichtiger en ondubbelzinniger is dan de vorige en die meer rechts- en woonzekerheid biedt. Er werd gestreefd naar rechtvaardigheid en transparantie in het beleid rond concessies, ligplaatsen, woonzekerheid, aansprakelijkheid en alles wat bootbewoners aanbelangt.

Later kwamen er thema’s bij zoals vlottere nutsvoorzieningen, onderhandelingen met lokale overheden over plaatselijke problematieken, het aanpakken van de problematiek rond scheepskeuringen… Er wordt gestreefd naar rechtvaardigheid en transparantie in het beleid rond concessies, ligplaatsen, woonzekerheid, aansprakelijkheid en alles wat bootbewoners aanbelangt.

In de schoot van de vzw wisselen leden ervaringen uit over wonen op het water: administratie, verzekeringen, energievoorziening, verbouwingen… Wij houden leden op de hoogte van veranderende wetgeving, reglementen…

Het dagelijks bestuur van vzw Woonschepencollege bestaat uit:

  • Marc Dhaenens: voorzitter en afgevaardigde cluster Lier (tevens lid van raad van bestuur)
  • Henk Van Daele: penningmeester en afgevaardigde cluster Nieuwe Vaart, Gent (tevens lid van raad van bestuur)
  • Thomas De Weerdt: afgevaardigde cluster Brugge
  • Maarten Laga: Afgevaardigde cluster Elyzeese Velden
  • Joeri Versprille; Afgevaardigde varende woonschepen
  • Ludo Van den Nouweland: secretaris en digitaal manusje van alles

Ben je een bootbewoner of bezit je een woonschip?
Wil je graag lid worden?
Vul dan het formulier in en we contacteren je.